Verschraling en verstuiving

Verschraling

Al jaren hebben onze landbouwgronden te lijden van verschraling. De oorzaak hiervan ligt mede aan het gebruik van dierlijke meststoffen. Door deze vaak toebetaalde meststoffengift is er weinig oog geweest voor de conditie van de gronden. Ten gevolge hiervan is er sprake van soms ernstige verschraling op met name zandgronden.

Verstuivingen

Verstuivingen zijn een gevolg hiervan en maken de teelt kwestbaar en lijden vaak tot hoge kosten en matige opbrengst. Suplamex© brengt het organische stof gehalte weer op peil en voorkomt hiermee verschraling.

Voordelen productie

Door een meerjaren gebruik van Suplamex© zijn er grote productievoordelen te halen. Deze treden met name op in de vorm van de waterhuishouding ( Suplamex© houd vocht vast ) en bij gebruik van kunstmeststoffen ( Suplamex© maakt het gebruik hiervan efficienter en verlengd de werkingsduur) Duidelijk is dat Suplamex© alleen maar voordelen kent, en door zijn geringe hoeveelheid aan basis meststoffen zoals fosfaat en stikstof weinig invloed uitoefent op uw meststoffenboekhouding. De werkzaamheid van deze aanwezige meststoffen is gering en verspreid zich over meerdere jaren.

Dit is dan ook de reden dat wij van mening zijn dat de Brusselse regels niet van toepassing zouden moeten zijn op Suplamex. Wij blijven proberen om dit voor u te bereiken.

Contact

Adres:
Nieuwe Compagnie 9
9605 PX Hoogezand
Telefoon: 0598 320888
Fax: 0598 324280
Email: info@suplamex.nl